Bacte U-Lic – Liên hệ

THÀNH PHẦN:

 

N 30%, SiO2  21%, CaO 0,15%, MgO 1000ppm + TE

 

TÁC DỤNG:

 

BACTE ULIC thành phần chính gồm đạm urea, silic và các nguyên tố trung vi lượng cần thiết giúp cho cây trồng tốt nhanh, xanh lá, phát triển mạnh chồi cành.

 

Ngoài ra sử dụng BACTE ULIC cây trồng cứng cây, tăng khả năng quang hợp và kháng lại các loại côn trùng chích hút (bọ trĩ, rầy hại lúa, sâu đục thân…) và các loại nấm bệnh hoi cây trồng (bệnh cháy lá, đạo ôn trên lúa…).

 

 

CÁCH SỬ DỤNG:

 

Lúa : 150-200kg/ha

 

Bắp : 250-300 kg/ha

 

Mía : 450-600 kg/ha

 

Cao su kd   : 200-250 kg/ha

 

Cây ăn trái : 1-2 kg/tru/năm

 

Rau màu, hoa, trà : 100-200 kg/ha

 

Cây cho củ : 150-200 kg/ha

Sản phẩm liên quan