TipTo 2015 – Liên hệ

THÀNH PHẦN:

 

Đạm(N) 20%; Lân( P2O5) 20%; Kali(K2O) 15%; + TE(ZnO)

 

TÁC DỤNG:

 

TIPTO 2015 là loại phân trộn 3 màu với thành phần Đam, Lân, Kali theo công thức chuẩn NPK (20-20-15) thích hợp cho tất cả cây trồng ở mọi giai đoạn.

 

Sử dụng TIPTO 2015 giúp cây lúa tăng khả năng đẻ nhánh hữu hiệu, dài bông, chắc hạt. giảm tỉ lệ hạt lép; Cây ăn trái lớn trái đẹp; Mía, cao su, khoai mì, khoai lang đạt năng suất và chất lượng cao; Các loại rau màu phát triển xanh tốt, ra hoa kết quả đồng loạt.

 

 

CÁCH DÙNG:

 

Lúa      : 150 – 200 kg/ha. Bón vào giai đoạn đẻ nhánh và thúc đòng

 

Cao su : 250 – 300 kg/ha/lần bón

 

Mía, Khoai lang, khoai mì: 200 – 300 kg/ha/lần bón

 

Cây ăn trái : 0,3 – 0,7 kg/cây/ lần bón

 

Thanh long: 0,2 – 0,3 kg/trụ/lần bón

 

Bắp (ngô)   : 300 – 350 kg/ha. Bón thúc cây non và chuẩn bị trổ cờ

 

Cây rau màu : 120 – 150 kg/ha/lần bón

 

Cây trồng khác : 100 – 150 kg/ha/lần bón

 

Lưu ý: cần bổ sung thêm các loại phân bón hữu cơ đặc biệt Bacte55, Bacte45, Bacte kali 50HC, Bacte Phytop trong quá trình canh tác để giúp cây trồng phát triển cân đối, giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV.

Sản phẩm liên quan