Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (26.02.2019)

admin_bacterior Tháng Ba 21, 2019
Tại các tỉnh Bắc bộ: trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ,… hại cục bộ.
 

1. Trên lúa
 
a) Các tỉnh Bắc Trung bộ: bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa. Các đối tượng sinh vật khác gây hại nhẹ.
 
b) Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn,  đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông,… gây hại cục bộ trên lúa Mùa giai đoạn ngậm sữa đến thu hoạch; ruồi đục nõn, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá,… hại nhẹ rải rác trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.
 
c) Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: tuần tới, rầy nâu phổ biến trưởng thành, trứng. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân muộn tiếp tục theo dõi chặt diễn biến rầy nâu vào đèn, xuống giống tập trung “né rầy”. Bệnh đạo ôn tiếp tục phát triển và gây hại trên trà lúa Đông Xuân sớm giai đoạn lúa đẻ nhánh và lúa Mùa giai đoạn đòng trỗ. Lưu ý ốc bưu vàng trên lúa giai đoạn sạ, bệnh bạc lá, chuột, bệnh đen lép hạt, sâu cuốn lá nhỏ gây hại ở giai đoạn trỗ đến chín.
 
2. Trên cây trồng khác
 
– Trên cây ngô và rau, màu: bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ, rệp,… gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.
 
– Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa…. tiếp tục hại; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh rụng quả,… gây hại trên các vườn cây già cỗi.
 
– Cây nhãn, vải: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.
 
– Cây chè: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp, bệnh phồng lá,… tiếp tục gây hại.
 
– Cây mía: bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung,… gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch.
 
– Cây sắn: bệnh khảm lá tiếp tục gây hại; rệp sáp bột hồng có khả năng tái xuất hiện và gây hại tại các địa phương đã từng phát hiện trước đây.
 
– Cây cà phê: rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả,… tiếp tục gây hại.
 
– Cây hồ tiêu: tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm, rệp,… tiếp tục gây hại.
 
– Cây điều: bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh thán thư,… gia tăng hại.
 
– Cây sầu riêng: bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư,… gây hại nhẹ.
 
– Cây thanh long: bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại.
 
– Cây dừa: bọ cánh cứng, bệnh thối nõn,… tiếp tục gây hại.
 
CỤC BVTV

Bài viết liên quan