Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (21.11.2016)

admin_bacterior Tháng Mười Hai 27, 2016
Lưu ý các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn có chiều hướng gia tăng. Hiện tượng lùn cây ngô (Nghệ An) có khả năng phát sinh trên cây ngô mới gieo, tiếp tục gây hại trên những diện tích ngô nhiễm bệnh chưa được tiêu hủy. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. 
 
Ảnh minh họa

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên: 
 
– Sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng – trỗ. 
 
– Sâu keo, bọ trĩ, sâu năn, ốc bươu vàng phát sinh gây hại nhẹ trên các trà lúa giai đoạn mạ – đẻ nhánh. 
 
– Chuột: Hại nhẹ rải rác trên lúa lỡ vụ và lúa đông xuân cực sớm. 
 
b) Các tỉnh phía Nam: 
 
– Rầy nâu: phổ biến giai đoạn trưởng thành. Do hiện nay lúa thu đông đang tập trung ở giai đoạn đòng trỗ – chín, rầy di trú với mật độ trung bình đến cao. Theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời không để lây lan sang diện rộng và truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang các trà lúa đông xuân 2016 – 2017 mới gieo sạ. 
 
Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân theo dõi rầy di trú và tình hình khí tượng thủy văn ở địa phương, nhằm đảm bảo xuống giống né rầy và hạn chế triều cường làm ngập giống sau sạ. 
 
– Bệnh đạo ôn: Thời tiết sáng sớm có sương mù thích hợp cho bệnh đạo ôn phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng, trỗ. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh sớm. Khi bệnh xuất hiện cần dừng ngay việc bón đạm, kể cả các loại phân phun qua lá. Sử dụng thuốc đặc trị để phòng trừ kịp thời. 
 
– Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng trừ chuột và ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ. 
 
Ngoài các đối tượng trên, cần theo dõi bệnh bạc lá vi khuẩn trên trà lúa cuối đẻ nhánh – đòng trỗ, lem lép hạt giai đoạn trỗ – chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.
 
2. Trên cây trồng khác 
 
– Cây ngô: Lưu ý các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn có chiều hướng gia tăng. Hiện tượng lùn cây ngô (Nghệ An) có khả năng phát sinh trên cây ngô mới gieo, tiếp tục gây hại trên những diện tích ngô nhiễm bệnh chưa được tiêu hủy. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. 
 
– Cây rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại có chiều hướng gia tăng, mức độ nhẹ đến trung bình. Xác định địa điểm châu chấu đẻ trứng để kịp thời tổ chức, thực hiện phòng chống. 
 
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm hại giảm nhẹ. 
 
– Cây cà phê: Bệnh khô cành tăng nhẹ về diện tích nhiễm bệnh. 
 
– Cây thanh long: Diện tích nhiễm bệnh đốm nâu tăng nhẹ. 
 
– Cây mía: Bệnh trắng lá mía có xu hướng giảm nhẹ 
 
– Cây nhãn: Bệnh chổi rồng giảm về diện tích nhiễm và mức độ hại.
 
Theo Cục bảo vệ thực vật

Bài viết liên quan