Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.02.2017)

admin_bacterior Tháng Ba 3, 2017
Ở các tỉnh thành phía Nam, điều kiện thời tiết hiện tại vẫn thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. 
 
Ảnh minh hoạ

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh phía Bắc 
 
Thực hiện đẩy nhanh tiến độ gieo cấy nhằm đảm bảo kịp khung thời vụ, không xuống giống trong những ngày có rét đậm, rét hại. Sâu bệnh trên lúa tiếp tục tập trung vào một số đối tượng chính như chuột, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá. 
 
– Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa trà sớm đẻ nhánh, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi. 
 
– Bệnh đạo ôn lá: Điều kiện thời tiết trong thời gian tới của các tỉnh phía Bắc rất thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại, cần theo dõi chặt diễn biến của bệnh trên đồng ruộng. 
 
– Ốc bươu vàng sẽ tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo, cấy. 
 
Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn sâu chuyển vụ như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu – rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm… trên mạ, lúa đã gieo cấy. 
 
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
– Trên lúa đông xuân sớm giai đoạn làm đòng, trỗ chín: Rầy nâu và rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn… gây hại chủ yếu 
 
– Trên lúa đông xuân chính vụ giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái: Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại gia tăng, hại nặng cục bộ. Chuột tiếp tục gia tăng gây hại diện rộng trong điều kiện thời tiết ấm, hại nặng ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương, những nơi tổ chức phòng trừ chưa tốt 
 
– Ốc bươu vàng phát sinh và lây lan theo nguồn nước trên lúa đông xuân muộn giai đoạn sạ – mạ. 
 
c) Các tỉnh phía Nam 
 
– Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 4 – 5. 
 
– Điều kiện thời tiết hiện tại vẫn thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. 
 
– Sâu năn tiếp tục phát sinh gây hại, hại nặng cục bộ một số vùng, địa phương. Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như bệnh lem lép hạt, bạc lá, chuột giai đoạn đòng trỗ – chín.   
 
2. Trên cây trồng khác 
 
– Cây ngô: Các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác. 
 
– Cây rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình. 
 
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ hại tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm giảm nhẹ. 
 
– Cây cà phê: Bệnh khô cành có xu hướng tăng về diện tích nhiễm bệnh. 
 
– Cây thanh long: Diện tích nhiễm và mức độ hại của bệnh đốm nâu giảm. 
 
– Cây nhãn: Chổi rồng nhãn giảm nhẹ về diện tích nhiễm và mức độ hại.
 
Theo Cục Bảo vệ thực vật

Bài viết liên quan