Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.08.2017)

admin_bacterior Tháng Mười Một 14, 2017
Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành – trứng. Vì vậy cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy chích hút thân cây lúa đối với lúa thu đông dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng nhằm hạn chế rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.
 
Ảnh minh hoạ

1. Trên lúa
 
Các tỉnh phía Bắc
 
– Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 6 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng.
 
– Rầy tiếp tục tăng mật độ hại diện hẹp trên lúa mùa cực sớm – sớm và trên các giống nhiễm.
 
– Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng.
 
– Chuột, châu chấu tre, bệnh khô vằn, đạo ôn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn… tiếp tục hại.
 
Các tỉnh Bắc Trung bộ
 
– Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 6 gây hại trên lúa hè thu giai đoạn trỗ bông, lúa mùa giai đoạn đứng cái – làm đòng với mật độ sâu, diện tích nhiễm tăng.
 
– Rầy tăng trên lúa hè thu giai đoạn trỗ bông – chín sữa, lúa mùa đứng cái – làm đòng.
 
– Bệnh lùn sọc đen: Gây hại trên lúa hè thu – mùa, xu hướng tăng.
 
– Bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn… gây hại tăng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.
 
– Chuột gây hại tăng trên lúa đẻ nhánh – làm đòng, hại nặng chân ruộng gần mương, gò bãi.
 
Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
 
– Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh chết cây lúa, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân… gây hại tập trung trên lúa hè thu giai đoạn đòng trỗ – chắc xanh; đặc biệt rầy nâu, rầy lưng trắng khả năng thời gian tới sẽ phát sinh gây hại trên diện rộng.
 
– Bọ trĩ, bệnh đốm nâu, nghẹt rễ… gây hại nhẹ trên lúa vụ 3 giai đoạn mạ – đẻ nhánh.
 
– Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ trên lúa hè thu và lúa rẫy giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.
 
– Chuột: Gây hại giai đoạn đẻ nhánh – đòng, trỗ và lúa vụ 10, vụ 3 giai đoạn gieo sạ – mạ.
 
Các tỉnh phía Nam
 
– Rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành – trứng. Vì vậy cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy chích hút thân cây lúa đối với lúa thu đông dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng nhằm hạn chế rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.
 
Những vùng chuẩn bị gieo cấy lúa thu đông – mùa 2017 trong tuần đầu tháng 8 cần theo dõi diễn biến của rầy nâu vào đèn và tình hình khí tượng thuỷ văn ở địa phương để tiến hành gieo cấy.
 
– Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá diện tích nhiễm giảm nhẹ nhưng diện tích nhiễm nặng tăng, bệnh xuất hiện chủ yếu trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.
 
– Bệnh đạo ôn: Lúa hè thu đang thu hoạch rộ nên diện tích nhiễm bệnh sẽ giảm mạnh. Trên lúa thu đông – mùa cần theo dõi phòng trừ kịp thời ngay từ giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ.
 
2. Trên cây trồng khác
 
– Trên rau: Sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, rệp… gây hại chủ yếu trên rau ăn lá; Sâu đục quả, nhện đỏ, bệnh héo xanh, bệnh thán thư… hại chủ yếu trên cây họ cà.
 
– Trên ngô: Sâu xanh, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá… phát sinh gây hại nhẹ.
 
– Trên hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm… có xu hướng giảm.
 
– Trên cà phê: Rệp sáp, bệnh khô cành… gây hại xu hướng giảm; bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư xu hướng tăng…. Hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém, phòng trừ không tốt.
 
Theo Cục Bảo vệ thực vật

Bài viết liên quan