Tăng cường phòng trừ sâu, bệnh hại lúa mùa

Global Admin Tháng Tám 7, 2015
Theo kết quả thăm đồng và đánh giá của Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Điện Biên, tình hình sâu bệnh gây hại trên diện tích lúa mùa toàn tỉnh diễn biến phức tạp. Ốc bươu vàng xuất hiện và gây hại trên cả lúa trà sớm, trà chính vụ và trà muộn.
lua 7
 
Ảnh minh họa

Trong đó, trên lúa trà sớm các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Nhé, ốc bưu vàng gây hại với mật độ phổ biến 1-3 con/m2, cao 10 con/m2; trà chính vụ của 10/10 huyện thị: phổ biến 1 – 5 con/m2, cao 40 con/m2; trà muộn các huyện Mường Ảng, Điện Biên Đông, Tuần Giáo: phổ biến 2 con/m2, cao 10 con/m2. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn và bệnh nghẹt rễ gây hại trên diện tích lúa trà sớm và trà chính vụ chủ yếu ở các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Tủa Chùa, Mường Nhé.  Bệnh vàng lá sinh lý cũng xuất hiện trên lúa trà sớm của huyện Tuần Giáo với mật độ phổ biến 12%, cao 20% khóm cấp 1,3. Lúa trà chính vụ của huyện Tủa Chùa, Mường Ảng, Tuần Giáo và TP. Điện Biên Phủ xuất hiện bệnh đốm nâu tỷ lệ phổ biến 3-5%. Trên diện tích lúa trà muộn, bệnh tuyến trùng rễ gây hại tỷ lệ phổ biến 5-10%, cao 40% dảnh cấp 1,3. Ngoài ra, tập đoàn rầy, sâu keo, sâu cuốn lá lớn, bọ trĩ, bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại rải rác trên các trà lúa.
 
Trước tình trạng đó, Sở Nông nghiệp – PTNT yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kết thúc gieo trồng lúa vụ mùa; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện, phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh trên diện tích lúa mùa đã gieo. Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố chú ý trên các trà lúa vụ mùa, kịp thời có biện pháp xử lý khi dịch bệnh xảy ra.

Bài viết liên quan