Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30.10.2017)

admin_bacterior Tháng Mười Một 14, 2017
Rầy nâu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh gây hại nhẹ. Đối với những vùng chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân 2017-2018 tích cực theo dõi rầy vào đèn và tình hình khí tượng thủy văn ở địa phương để xuống giống “tập trung, né rầy”.
 
Ảnh minh hoạ

1. Trên lúa
 
1.1 Các tỉnh phía Bắc: 
 
Rầy, sâu cuốn lá, chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt… gây hại nhẹ trên lúa mùa muộn, lúa đặc sản dài ngày.
 
1.2 Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên: 
 
– Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn…hại lúa mùa, lúa gieo giai đoạn đòng trỗ – chín. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân… hại lúa mùa, lúa gieo giai đoạn đòng trỗ. 
 
– Sâu keo, bọ trĩ… hại chủ yếu lúa lỡ vụ giai đoạn mạ – đẻ nhánh. 
 
– Chuột gây hại cục bộ trên lúa mùa, lúa gieo, lúa lỡ vụ. 
 
– Ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước.
 
1.3 Các tỉnh phía Nam: 
 
– Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển trên các trà lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ với tỷ lệ nhẹ – trung bình. 
 
– Rầy nâu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh gây hại nhẹ. Đối với những vùng chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân 2017-2018 tích cực theo dõi rầy vào đèn và tình hình khí tượng thủy văn ở địa phương để xuống giống “tập trung, né rầy”.
 
– Phòng trừ tốt đối với ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ. Lưu ý bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh lem lép hạt, chuột giai đoạn đẻ nhánh – trỗ chín.  
 
2. Trên cây trồng khác
 
– Trên ngô và cây rau màu: Các đối tượng gây hại tiếp tục hại nhẹ – trung bình.
 
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm… gây hại tăng nhẹ.
 
– Cây cà phê: Rệp vảy xanh, rệp sáp, bệnh đốm mắt cua… gây hại nhẹ.
 
– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, bệnh thán thư tăng nhẹ.
 
– Cây điều: Bọ xít muỗi tiếp tục phát sinh gây hại tăng và bệnh thán thư hại giảm.
 
– Cây sắn: Nhện đỏ, bệnh chổi rồng, bệnh khảm lá sắn… tiếp tục gây hại.
 
Cục Bảo vệ thực vật

Bài viết liên quan