Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (26.06.2017)

admin_bacterior Tháng Mười Một 14, 2017
Ở các tỉnh thành phía Nam, dự kiến tuần tới rầy nâu phổ biến tuổi 3 – 5; xuất hiện trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình, gây hại nặng cục bộ. Các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa thu đông 2017 cần theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống. Nguy cơ thời gian tới rầy nâu di trú truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang lúa thu đông giai đoạn mạ.
 
Ảnh minh họa

1. Trên lúa
 
1.1. Các tỉnh phía Bắc
 
– Rầy nâu – rầy lưng trắng: Tiếp tục hại diện hẹp trên mạ mùa và lúa mùa sớm.
 
– Sâu đục thân 2 chấm: Tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm – sớm, lúa sạ.
 
– Ốc bươu vàng, ruồi, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, châu chấu, bệnh đạo ôn lá, bệnh bạc lá… tiếp tục gây hại trên mạ và lúa mùa cực sớm, sớm.
 
1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ
 
– Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại gia tăng tại các tỉnh trong vùng (hại nặng tại Nghệ An, Hà Tĩnh).
 
– Chuột: Gây hại tăng trên lúa mới gieo, cấy đến đẻ nhánh, hại nặng gần mương máng, gò bãi.
 
– Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gây hại xu hướng tăng trên lúa HT đẻ nhánh.
 
– Ốc bươu vàng: Tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo, cấy tại các tỉnh trong vùng.
 
– Bọ trĩ, tuyến trùng rễ, sâu keo… tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.
 
1.3. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
 
– Trên lúa hè thu giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng – trỗ: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân tiếp tục gây hại; chuột hại cục bộ giai đoạn sạ – đẻ nhánh, sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; ốc bươu vàng tập trung gây hại vùng trũng, kênh mương.
 
– Trên lúa xuân hè giai đoạn đòng trỗ – chắc xanh: Rầy nâu, rầy lưng trắng; bệnh lem thối hạt hại nhẹ.
 
1.4. Các tỉnh phía Nam
 
– Dự kiến tuần tới rầy nâu phổ biến tuổi 3 – 5; xuất hiện trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình, gây hại nặng cục bộ. Các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa thu đông 2017 cần theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống. Nguy cơ thời gian tới rầy nâu di trú truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang lúa thu đông giai đoạn mạ.
 
– Tình hình thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông bệnh phát triển nhanh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.
 
– Chuột gây hại tập trung trên lúa đẻ nhánh – đòng trỗ.
 
– Ngoài ra, cần lưu ý sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh lem lép hạt trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh – trỗ chín.  
 
2. Trên cây trồng khác
 
– Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình.
 
– Trên ngô: Sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác.
 
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm giảm nhẹ.
 
– Cây cà phê: Bệnh khô cành hại tiếp tục hại.
 
– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu và bệnh thán thư gia tăng diện tích nhiễm.
 
– Cây điều: Bọ xít muỗi có xu hướng gây hại gia tăng, bệnh thán thư tăng về diện tích nhiễm.
 
Theo Cục bảo vệ thực vật

Bài viết liên quan