Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (20.02.2017)

admin_bacterior Tháng Ba 3, 2017
Ở các tỉnh thành phía Nam, hiện nay sâu năn (muỗi hành) xuất hiện phổ biến trên các trà lúa gieo sạ từ đầu đến giữa tháng 12/2016 (giai đoạn đẻ nhánh – đòng) trên các giống lúa Jasmine 85, TBR225, OM4900… 
 
Ảnh minh họa

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh phía Bắc 
 
Thực hiện đẩy nhanh tiến độ gieo cấy nhằm đảm bảo kịp khung thời vụ. Hướng dẫn bón phân cân đối tránh thừa đạm để hạn chế sự phát sinh gây hại của sâu bệnh. 
 
– Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại có chiều hướng gia tăng trên lúa trà sớm đẻ nhánh, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi. 
 
– Bệnh đạo ôn lá: Điều kiện thời tiết trong thời gian tới vẫn thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại, cần theo dõi chặt diễn biến của bệnh trên đồng ruộng, chú ý trên giống nhiễm, những khu vực thường xuyên nhiễm đạo ôn từ các vụ trước. 
 
– Ốc bươu vàng: Tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo, cấy. Gây hại nặng khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ. 
 
Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn sâu chuyển vụ như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu – rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm… trên mạ, lúa đã gieo cấy. 
 
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
– Chuột tiếp tục gia tăng gây hại diện rộng trên trà lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. 
 
– Trên lúa đông xuân chính vụ giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái: Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại gia tăng, hại nặng cục bộ. Chuột tiếp tục gia tăng gây hại diện rộng. 
 
– Ốc bươu vàng phát sinh và lây lan theo nguồn nước trên lúa đông xuân muộn giai đoạn sạ – mạ. 
 
c) Các tỉnh phía Nam 
 
– Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 5 – trưởng thành, xuất hiện ở mức độ nhẹ đến trung bình. Cần quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế khả năng lan truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do rầy nâu gây ra cho lúa hè thu 2017. 
 
– Hiện nay sâu năn (muỗi hành) xuất hiện phổ biến trên các trà lúa gieo sạ từ đầu đến giữa tháng 12/2016 (giai đoạn đẻ nhánh – đòng) trên các giống lúa Jasmine 85, TBR225, OM4900… 
 
– Thời tiết hiện nay tương đối thích hợp cho bệnh đạo ôn phát triển. Cần theo dõi những ruộng sử dụng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa đạm. 
 
Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến các đối tượng như bệnh lem lép hạt, bạc lá, chuột giai đoạn đòng trỗ – chín.   
 
2. Trên cây trồng khác 
 
– Cây ngô: Các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác. 
 
– Cây rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình. 
 
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ; bệnh chết nhanh, chết chậm tăng. 
 
– Cây cà phê: Bệnh khô cành có xu hướng tăng về diện tích nhiễm bệnh. Diện tích nhiễm bệnh nặng có xu hướng giảm. 
 
– Cây thanh long: Diện tích nhiễm và mức độ hại của bệnh đốm nâu giảm. 
 
– Cây nhãn: Chổi rồng nhãn giảm nhẹ về diện tích nhiễm và mức độ hại.
 
Theo Cục Bảo vệ thực vật

Bài viết liên quan