Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (04.12.2017)

admin_bacterior Tháng Một 2, 2018
Trên cây lúa ở các tỉnh thành phía Nam, bệnh đạo ôn lá phát triển thuận lợi và gây hại trên trà lúa Đông Xuân sớm, trà lúa Mùa. Cần lưu ý đối với ốc bươu vàng, sâu năn, bệnh bạc lá vi khuẩn ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh – đòng, bệnh đen lép hạt ở giai đoạn trỗ chín.
 
Ảnh minh họa

1. Các tỉnh phía Bắc
 
– Cây ngô: bệnh đốm lá, sâu đục thân… tăng. 
 
– Rau màu: bọ nhảy, rệp, dòi đục hành… hại nhẹ đến trung bình; Bệnh lở cổ rễ trên khoai tây, bệnh héo xanh, xoăn lá trên cà chua… tiếp tục gây hại.
 
– Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp gây hại. 
 
– Cam, chanh, bưởi: bệnh chảy gôm, ruồi đục quả,… hại các vườn cây già cỗi, chăm sóc kém. 
 
– Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt có xu hướng tăng. 
 
– Cây cà phê: bệnh gỉ sắt tăng, bệnh khô cành, rệp các loại… gây hại mức độ tăng chậm.  
 
2. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
 
a) Cây lúa: Rầy, khô vằn, đen lép hạt… hại trên lúa mùa, lúa vụ 10 + 12 giai đoạn đẻ nhánh – thu hoạch. Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ,… hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ – đẻ nhánh. Bệnh bạc lá vi khuẩn hại cục bộ trên các giống nhiễm, vùng ổ dịch. Ốc bươu vàng di chuyển, lây lan theo nguồn nước.
 
b) Cây trồng khác: 
 
– Cây ngô và rau màu: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, rệp… hại rải rác; bệnh xoăn lá cà chua gây hại; Bệnh đốm lá, khô vằn, sâu đục thân,… hại ngô giai đoạn trỗ cờ – thu hoạch.
 
– Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh khô cành, gỉ sắt… tiếp tục gây hại. 
 
– Cây hồ tiêu: tuyến trùng rễ, rệp sáp… tiếp tục gây hại. 
 
– Cây điều: sâu đục thân, bọ xít muỗi, bệnh nấm hồng, thán thư… hại tăng. 
 
– Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục gây hại.  
 
3. Các tỉnh phía Nam
 
a) Cây lúa: Rầy nâu: phổ biến trưởng thành, trứng, tuổi 1. Bệnh đạo ôn lá phát triển thuận lợi và gây hại trên trà lúa Đông Xuân sớm, trà lúa Mùa. Cần lưu ý đối với ốc bươu vàng, sâu năn, bệnh bạc lá vi khuẩn ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh – đòng, bệnh đen lép hạt ở giai đoạn trỗ chín.
 
b) Cây trồng khác: 
 
– Cây thanh long: bệnh đốm nâu tăng diện tích nhiễm. 
 
– Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh và chết chậm tăng diện tích nhiễm.
 
– Cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi tăng và bệnh thán thư giảm. 
 
– Cây cà phê: bệnh khô cành giảm diện tích và rệp sáp tăng nhẹ diện tích nhiễm.
 
Theo Cục BVTV

Bài viết liên quan