Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (01.02.2016)

admin_bacterior Tháng Hai 27, 2016
Ở các tỉnh phía Nam, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển trên lúa đẻ nhánh. Trà lúa trổ cần lưu ý bệnh đạo ôn cổ bông. Khuyến cáo nông dân thăm đồng, phát hiện bệnh sớm để phòng trừ kịp thời. 
 
Ảnh minh họa

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh phía Bắc 
 
Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại trên mạ và lúa trà sớm trên các giống nhiễm Xi23, IR1820, X21, BC15… 
 
Chuột phát sinh gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi. 
 
Ốc bươu vàng gây hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ. 
 
Rầy các loại, bọ trĩ, dòi đục nõn, tuyến trùng, bệnh thối mạ… tiếp tục phát sinh gây hại mạ, lúa gieo thẳng ở mức độ nhẹ. 
 
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
Rầy nâu và rầy lưng trắng gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn đòng – trỗ tại Quảng Ngãi, Bình Định. Lứa rầy tiếp theo dự kiến ra rộ từ ngày 10 – 20/2 gây hại diện rộng. 
 
Bệnh đạo ôn lá gây hại trên các trà lúa cuối đẻ nhánh – làm đòng nhất là trên các giống nhiễm và các vùng ổ dịch hàng năm. 
 
Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh trên lúa giai đoạn đòng – trỗ tại Bình Định, Quảng Ngãi. 
 
Chuột gia tăng hại lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, hại nặng ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương… 
 
Ngoài ra, các đối tượng khác như sâu năn, sâu cuốn lá… phát sinh hại lúa trà sớm và chính vụ giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng. 
 
c) Các tỉnh phía Nam 
 
Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 5 đến trưởng thành. Các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu không để xảy ra hiện tượng tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. 
 
Các địa phương có gieo trồng vụ xuân hè phải đảm bảo thời gian giãn vụ, cày ải, phơi đất ngay sau thu hoạch lúa đông xuân 2015-2016 tối thiểu là 15 ngày để bảo đảm an toàn về mặt dịch hại cũng như năng suất lúa. 
 
Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển trên lúa đẻ nhánh. Trà lúa trổ cần lưu ý bệnh đạo ôn cổ bông. Khuyến cáo nông dân thăm đồng, phát hiện bệnh sớm để phòng trừ kịp thời. 
 
Ngoài các đối tượng trên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần lưu ý đến bọ trĩ, rầy phấn trắng sẽ tấn công cây lúa ở giai đoạn mạ – đẻ nhánh; nhất là trên những ruộng khô thiếu nước; các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp. 
 
2. Trên cây trồng khác 
 
– Cây vụ đông: Tổ chức diệt trừ chuột. Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy… gây hại rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. 
 
– Cây sắn: Bệnh chổi rồng sắn tiếp tục gây hại. 
 
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục hại. 
 
– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại tăng. 
 
– Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn vẫn có xu hướng gây hại và tăng nhẹ về diện tích nhiễm bệnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
 
Theo Cục Bảo vệ thực vật

Bài viết liên quan