Phân Bón Tiêu Biểu

Danh sách sản phẩm tiêu biểu chất lượng tốt, bán chạy nhất hàng năm.

Tin tức

Những thông tin mới nhất, quan trọng nhất về tình hình sản xuất nông nghiệp.

Dự báo sâu bệnh

Bản tin dự báo tình hình sâu bệnh trong cả nước

Khuyến mãi & Sự kiện

Thông tin những chương trình khuyến mãi cùng với những sự kiện hiện tại của công ty cổ phần Bacteri

Khuyến mãi khi mua Bacte Mùa Khô 500 bo

Khuyến mãi khi mua Bacte Mùa Khô 500 bo

Mua 05 bao Bacte Mùa Khô 500 bo

Tặng 01 chai dầu ăn meizan 01 lít

Bacte Mùa Khô 500 bo:

- Phát triển nhanh chồi cành, xanh lá.

- Kích thích ra rễ mạnh

- Kích thích ra hoa đồng loạt

- Tăng đậu trái

Chi tiết

move top